Siop Newydd! New Shop!

RSS
Siop Newydd! New Shop!

Hwrê, dyn ni wedi symud i’n SIOP NEWYDD! Agorwyd rhif 11 ddydd Iau gan ein ffrind da iawn John Morgans ac rydym wedi bod wrth ein boddau gan ymatebion cwsmeriaid i’r gofod newydd yn barod. Os nad ydych wedi dod i weld y lle newydd dewch draw, chewch chi ddim eich siomi!

Rhaid dweud DIOLCH O GALON i bob un wnaeth helpu gyda’r symud mawr mewn amser byr iawn o rif 100 i rif 11. Er gwaetha’r gwaith caled a’r celfi a llyfrau trwm rwy’n credu mod i’n gywir yn dweud bod pawb wedi mwynhau agweddau ar y gwaith! Roedd yn hyfryd gweld pawb yn tynnu at ei gilydd er mwyn y siop a byddwn wastad yn ddiolchgar am eich parodrwydd i helpu a’ch caredigrwydd.

 

Top news - we have completed the move to our NEW SHOP! We opened the door to no. 11 on Thursday and have been delighted already by all the responses from customers. If you’ve not come to find us yet please come and visit, I promise you won’t be disappointed!

I must say a HUGE THANK YOU to every single person who helped us with the big move in a very short space of time from number 100 to number 11. Despite the hard work and the very heavy furniture and books I think I’m correct in saying that everyone enjoyed some parts of the work! It was lovely to see everyone working together for the shop and we will be forever grateful for your generosity and kindness.

Previous Post

  • Jo Knell