Amdanom Ni / About Us

Welsh bookshop in Cardiff - Cant a mil

Croeso!

Siop llyfrau Cymraeg annibynnol yw Cant a mil ym Mynydd Bychan, Caerdydd. Sefydlwyd y busnes yn 2014 ac mae wedi tyfu’n ganolbwynt i fywyd Cymraeg yr ardal.

Mae gennym stoc gynhwysfawr o lyfrau Cymraeg i blant, oedolion a dysgwyr y Gymraeg yn y siop yn ogystal ag yma ar ein gwefan.  

Mae gennym fwy na 4000 o deitlau yn y siop yn ogystal â channoedd o lyfrau Cymraeg ail-law!

Cant a mil is an independent Welsh bookshop in Cardiff (Heath area) in South Wales. We established the business in 2014 and since then it has become a community focus for the local area.

We have a comprehensive stock of Welsh language books for children, adults and Welsh learners both in the shop as well as here on our website.

We have over 4000 titles in stock (and that’s just new books) as well as hundreds of second-hand Welsh language books!

 

 

Welsh language bookshop on Whitchurch Road, Cardiff - Cant a Mil

Eisiau carden? / Need a card?

Mae cwsmeriaid yn gyson yn canmol ein dewis gwych o gardiau Cymraeg cyfoes ac rydyn ni wrth ein bodd yn cefnogi dylunwyr o Gaerdydd a phob rhan o Gymru.

We are regularly complimented on our great choice of contemporary Welsh greetings cards and we are delighted to be able to support card designers from Cardiff and across Wales.
 

Anrhegion o Gymru / Gifts from Wales

Ar ben hyn, mae dewis gwych gyda ni o anrhegion chwaethus i’ch ffrindiau a’ch teulu, o siocledi Cymreig i brintiau i lwyau caru.

In addition we have a range of quality Welsh gift ideas for friends and family, from Welsh chocolates to prints to hand carved Welsh lovespoons. 

 

 

 

 

Books for Welsh learners in Cardiff - Cant a Mil, Welsh bookshop

Llyfrau ail-law / Second-hand books

Yng nghefn y siop mae gennym adran llyfrau Cymraeg ail-law, lle perffaith i bori am oriau maith! Os ydych chi’n chwilio am deitl penodol, wedi’i gyhoeddi’n ddiweddar neu hyd at ganrif neu ddwy yn ôl, cysylltwch â ni! Croeso ichi anfon neges ebost neu ffonio, ac rydyn ni bob amser yn hapus i bostio llyfrau i chi.

At the back of the shop we also have a stock of second-hand Welsh language books where you can browse to your heart's content! If you’re searching for a particular title published in recent years or up to a couple of hundred years ago do please get in touch! You can contact us by email or phone and of course, we are always happy to post books to you.
 

Dewch i’n gweld! / Come and find us!

Mae’r siop ar Whitchurch Road yng Nghaerdydd, drws nesaf i Swyddfa’r Post. Y cod post yw CF14 3LY. 

Os ydych yn dal y bws (Rhif 8, 9 neu 35) gofynnwch am ‘Dŷ’r Cwmnïau’ ac fe welwch chi’r siop gyferbyn â chi.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i Cant a mil, ein siop llyfrau Cymraeg hyfryd yng Nghaerdydd!

Jo a chriw Cant a mil!

 

You will find our shop on Whitchurch Road in Cardiff, next door to the Post Office. The postcode is CF14 3LY. 

If you’re coming by bus (Numbers 8, 9 or 35) ask for ‘Companies House’ and you will see us directly opposite.

We look forward to welcoming you to Cant a Mil, our lovely Welsh bookshop in Cardiff!

Jo a chriw Cant a mil!  

 


Welsh bookshop in Cardiff - Cant a mil
Welsh language bookshop on Whitchurch Road, Cardiff - Cant a mil
Books for Welsh learners in Cardiff - Cant a mil, Welsh bookshop