Amdanom Ni / About Us

Croeso i Cant a mil -  Siop Llyfrau Cymraeg Caerdydd!

Welcome to Cant a mil - Cardiff’s Welsh Book Shop!

Diolch yn fawr iawn am ymweld â Cant a mil, siop llyfrau Cymraeg Caerdydd! Siop Gymraeg annibynnol ydy Cant a mil ym Mynydd Bychan, Caerdydd.  Dewch i’r siop i gael pori miloedd o lyfrau Cymraeg i oedolion ac i blant.

Thank you so much for visiting Cant a mil, Cardiff’s Welsh Bookshop! Cant a mil is an independent Welsh language  bookshop in the Heath area of Cardiff. Come to the shop to browse thousands of Welsh language books for both adults and children.

Dysgu Cymraeg?

Learning Welsh?

Mae Cant a mil yn arbenigwyr mewn llyfrau dysgu Cymraeg ac mae llawer iawn o ddewis o lyfrau ac adnoddau i’ch cefnogi chi. Dyn ni bob amser yn hapus i helpu ac yn barod iawn i gael sgwrs yn Gymraeg wrth gwrs!

Cant a mil are specialists in learning Welsh books. We have a wide selection of books and resources to help you on your Welsh language journey. We are always more than happy to help and of course we love chatting with you in Welsh!

Pwy yw Pwy?

Who’s who?

Dewch i gwrdd â thîm Cant a mil! Dyn ni’n lwcus iawn o'n staff ymroddgar iawn sy’n barod iawn i’ch helpu; mae pob un yn siarad Cymraeg yn rhugl. 

Come and meet the team at Cant a mil! We’re very lucky to have dedicated, fluent Welsh speaking staff that are always ready to help here at the shop.

Cadwch mewn cysylltiad!

Keep in touch!

I glywed holl newyddion a chynigion arbennig Cant a mil tanysgrifiwch i’n Cylchlythyr misol a dilynwch ni ar Drydar, Instagram a Facebook! 

To hear all our news and special offers subscribe to our monthly newsletter and follow us on Twitter, Instagram and Facebook!