Amdanom Ni / About Us

Welsh bookshop in Cardiff - Cant a mil

Croeso i Cant a mil - Siop Llyfrau Cymraeg Caerdydd!

Welcome to Cant a mil - Cardiff’s Welsh Book Shop!

Diolch yn fawr iawn am ymweld â Cant a mil, siop llyfrau Cymraeg Caerdydd! Siop Gymraeg annibynnol ydy Cant a mil ym Mynydd Bychan, Caerdydd.  Dewch i’r siop i gael pori miloedd o lyfrau Cymraeg i oedolion ac i blant.

Thank you so much for visiting Cant a mil, Cardiff’s Welsh Book Shop! Cant a mil is an independent Welsh shop located on Whitchurch Road, Cardiff. Come to the shop to explore thousands of Welsh books for both adults and children.

 

 

Dysgu Cymraeg?

Learning Welsh?

Mae Cant a mil yn arbenigwyr mewn llyfrau dysgu Cymraeg ac mae llawer iawn o ddewis o lyfrau ac adnoddau i’ch cefnogi chi. Dyn ni bob amser yn hapus i helpu ac yn barod iawn i gael sgwrs yn Gymraeg wrth gwrs!

Cant a mil are specialists in Welsh learning books, we have a wide selection of books and resources to help you on your journey. We are always more than happy to help and would love to have a chat with you in Welsh.

 

 

Pwy yw Pwy?

Who’s who?

Dewch i gwrdd â thîm Cant a mil! Dyn ni’n lwcus iawn i gael staff ymroddgar iawn sy’n barod iawn i’ch helpu ac mae pob un yn siarad Cymraeg yn rhugl. 

Come and meet the team at Cant a mil! We’re very lucky to have dedicated, fluent Welsh speaking staff that are always ready to help here at the shop.

 

Welsh language bookshop on Whitchurch Road, Cardiff - Cant a Mil

 

Cadwch mewn cysylltiad!

Keep in touch!

I glywed holl newyddion a chynigion arbennig Cant a mil tanysgrifiwch i’n Cylchlythyr misol a dilynwch ni ar Drydar, Instagram a Facebook! 

To hear all our news and special offers subscribe to our monthly newsletter and follow us on Twitter, Instagram and Facebook!

 

 Welsh bookshop in Cardiff - Cant a mil
Welsh language bookshop on Whitchurch Road, Cardiff - Cant a mil
Books for Welsh learners in Cardiff - Cant a mil, Welsh bookshop