Cludiant / Delivery

Mae pob archeb yn costio £3.95 am gludiant, i unrhywle yn y Deyrnas Unedig.

Rydym yn anfon eich archebion trwy’r Post Brenhinol, fel arfer bydd hyn fel ail ddosbarth ac felly yn cymryd 2-3 diwrnod. Am archebion ysgafn byddwn yn defnyddio dosbarth cyntaf. Gall archebion trwm iawn gael eu hanfon gyda chludiwr arall.

Os ydych chi angen eich archeb erbyn dyddiad arbennig, nodwch hynny gyda’ch archeb.

Hefyd mae croeso i chi ddefnyddio CLIC A CHASGLU. Dewiswch yr opsiwn hwn wrth dalu ac fe gewch chi gasglu eich archeb o'r siop. 

Mae croeso i chi gysylltu gyda ni os oes gennych chi unrhyw gwestiynau – jo@cantamil.com

--

All delivery to anywhere within the UK costs £3.95 per order.

We will post your order using Royal Mail, usually this will be by second class post and will take 2-3 days. For light orders we will use first class post. Particularly heavy orders may be delivered by a courier.

If you need your order by a particular date please advise us of this on your order.

You are also welcome to use CLICK AND COLLECT. Choose this option at the Checkout and you can collect your order from the shop. 

If you have any questions please contact us: jo@cantamil.com