Dim ond rhai manylion personol y byddwn eu hangen i brosesu eich archeb. Ni fyddwn yn rhyddhau eich enw, cyfeiriad, cyfeiriad e–bost nac unrhyw wybodaeth arall i gwmnïau allanol. Ni fyddwn yn masnachu, gwerthu, ail–werthu nac ail–ddosbarthu´r wybodaeth a ddarparwyd gennych i unrhyw gwmni, sefydliad neu unigolyn arall.

Ein polisi yw cadw´r wybodaeth bersonol a dderbyniwn yn gwbl gyfrinachol ac ar gyfer dibenion mewnol yn unig. Ni fyddwn yn cadw manylion eich cerdyn credyd/debyd.

Rydym yn e–bostio ein cwsmeriaid o dro i dro i´w hysbysu am unrhyw ddatblygiadau fel cynigion arbennig neu nwyddau newydd.

Privacy Policy