•  Croeso i Cant a Mil / Welcome to Cant a Mil
 •  Eisiau dysgu cymraeg?
 •  Plant / Children

Llyfrau / Books

Ffuglen / Fiction

(149 eitem / items)

Chwaraeon / Sport

(18 eitem / items)

Bwyd / Food

(25 eitem / items)

Hamdden / Leisure

(9 eitem / items)

Hanes / History

(79 eitem / items)

Barddoniaeth / Poetry

(110 eitem / items)

 Amdanom ni / About us

Amdanom ni / About us

Siop llyfrau Cymraeg annibynnol yw Cant a mil ym Mynydd Bychan, Caerdydd. Mae gennym stoc gynhwysfawr o lyfrau i blant, oedolion a dysgwyr y Gymraeg yn y siop ac yma ar ein gwefan.

Cant a Mil is an independent Welsh bookshop in Cardiff (Heath area) in South Wales.  We have a comprehensive stock of Welsh language books for children, adults and Welsh learners in the shop as well as here on our website.

Mwy / More

Instagram

Blog Llyfrau Plant

Amser Stori i Bawb
 • Alex Mills
Adolygiadau Bach Pwt
 • Alex Mills
Un tro amser maith yn ôl...
 • Alex Mills
Llyfrau'r Flwyddyn Newydd.
 • Alex Mills