A mwy! And more!

Iaith / Language

(62 eitem / items)

Nofelau graffig

(17 eitem / items)

SETIAU Llyfrau Ail-Law

(4 eitem / items)

 Ni'n symud! / We're moving!

Ni'n symud! / We're moving!

Newyddion mawr! Mae Cant a mil, siop llyfrau Cymraeg Caerdydd yn symud! Mae ein siop bresennol yn cau ddydd Sadwrn 25ain Mai ac yn ail-agor yn 11 Whitchurch Road ddydd Iau 30ain Mai.

Dewch i'n gweld ni yn fuan yn ein siop fawr newydd!

Big news! Cant a mil, Cardiff’s Welsh Book Shop is moving up in the world! Our present shop will close on Saturday 25th May and reopen at 11 Whitchurch Road on Thursday 30th May.

Come and see us very soon in our big new shop!

Mwy / More