•    Croeso i Cant a Mil / Welcome to Cant a Mil
  •    Eisiau dysgu cymraeg?
  •    Plant / Children

Llyfrau / Books

Ffuglen / Fiction

(135 eitem / items)

Hamdden / Leisure

(8 eitem / items)

Iaith / Language

(55 eitem / items)

Barddoniaeth / Poetry

(108 eitem / items)

Cerdd / Music

(50 eitem / items)

 Amdanom ni / About us

Amdanom ni / About us

Siop llyfrau Cymraeg annibynnol yw Cant a mil ym Mynydd Bychan, Caerdydd. Mae gennym stoc gynhwysfawr o lyfrau i blant, oedolion a dysgwyr y Gymraeg yn y siop ac yma ar ein gwefan.

Cant a Mil is an independent Welsh bookshop in Cardiff (Heath area) in South Wales.  We have a comprehensive stock of Welsh language books for children, adults and Welsh learners in the shop as well as here on our website.

Mwy / More

Instagram