•  Croeso i Cant a Mil / Welcome to Cant a Mil
 •  CANT A MIL: ARBENIGWYR DYSGU CYMRAEG
 •  Haf o Ddarllen!
 •  Llyfrau’r mis yn Cant a mil

Llyfrau / Books

Ffuglen / Fiction

(139 eitem / items)

Hamdden / Leisure

(11 eitem / items)

Iaith / Language

(55 eitem / items)

Barddoniaeth / Poetry

(112 eitem / items)

Cerdd / Music

(51 eitem / items)

 Amdanom ni / About us

Amdanom ni / About us

Siop llyfrau Cymraeg annibynnol yw Cant a mil ym Mynydd Bychan, Caerdydd. Mae gennym stoc gynhwysfawr o lyfrau i blant, oedolion a dysgwyr y Gymraeg yn y siop ac yma ar ein gwefan.

Cant a Mil is an independent Welsh bookshop in Cardiff (Heath area) in South Wales.  We have a comprehensive stock of Welsh language books for children, adults and Welsh learners in the shop as well as here on our website.

Mwy / More

Instagram

Diolch yn fawr iawn i Ifan, Luca, Ruby, Evan ac Amos am greu’r hysbyseb wych yma i ni!

Watch this advert made for us by Year 6 pupils from Ysgol Mynydd Bychan!