Yn dilyn cyhoeddiad y llywodraeth ar 23/3/20, ni fedrwn dderbyn rhagor o archebion ar hyn o bryd. Following the government’s announcement on 23/3/20, we cannot take any more orders until further notice.

MAE’R SIOP AR-LEIN NAWR AR GAU

OUR ONLINE SHOP IS NOW CLOSED

Yn dilyn cyhoeddiad y llywodraeth ar 23/3/20, NI FEDRWN DDERBYN RHAGOR O ARCHEBION AR HYN O BRYD.

Following the government’s announcement on 23/3/20, WE CANNOT TAKE ANY MORE ORDERS UNTIL FURTHER NOTICE. 

 •  Croeso i Cant a Mil / Welcome to Cant a Mil
 •  Eisiau dysgu cymraeg?
 •  Plant / Children
 Amdanom ni / About us

Amdanom ni / About us

Siop llyfrau Cymraeg annibynnol yw Cant a mil ym Mynydd Bychan, Caerdydd. Mae gennym stoc gynhwysfawr o lyfrau i blant, oedolion a dysgwyr y Gymraeg yn y siop ac yma ar ein gwefan.

Cant a Mil is an independent Welsh bookshop in Cardiff (Heath area) in South Wales.  We have a comprehensive stock of Welsh language books for children, adults and Welsh learners in the shop as well as here on our website.

Mwy / More

Instagram

Blog Llyfrau Plant

Adolygiadau Bach Pwt
 • Alex Mills
Un tro amser maith yn ôl...
 • Alex Mills
Llyfrau'r Flwyddyn Newydd.
 • Alex Mills