•    Croeso i Cant a Mil / Welcome to Cant a Mil
  •    Eisiau dysgu cymraeg?
  •    Plant / Children
 Amdanom ni / About us

Amdanom ni / About us

Siop llyfrau Cymraeg annibynnol yw Cant a mil ym Mynydd Bychan, Caerdydd. Mae gennym stoc gynhwysfawr o lyfrau i blant, oedolion a dysgwyr y Gymraeg yn y siop ac yma ar ein gwefan.

Cant a Mil is an independent Welsh bookshop in Cardiff (Heath area) in South Wales.  We have a comprehensive stock of Welsh language books for children, adults and Welsh learners in the shop as well as here on our website.

Mwy / More

Instagram

Blog Llyfrau Plant

Un tro amser maith yn ôl...
  • Alex Mills
Llyfrau'r Flwyddyn Newydd.
  • Alex Mills