

Y Pelydrau

Disgrifiad Eitem / Product Description

Grŵp pop o Drawsfynydd oedd Y Pelydrau. Daethant i'r amlwg yn 1966 ar ôl ennill cystadleuaeth bop yr Urdd. Wnaethon nhw ryddhau nifer o senglau ac EPau dros y saith blynedd nesaf, gan gynnwys Caneuon Serch y Pelydrau (1967), Dewch i Ddawnsio (1968), a Coffa Hedd Wyn (1973).

Dewiswch bob record ar wahân o'r rhestr isod.

--

The Pelydrau were a pop group from Trawsfynydd. They emerged in 1966 after winning the Urdd pop competition. They released a number of singles and EPs over the next seven years, including Let's Dance (1968) and Hedd Wyn's Memorial (1973).

Choose each record individually from the list below.

 

£5.00
Nifer uchaf ar gael wedi'i gyrraedd. / Maximum quantity available reached.

Related products