

Wyt ti'n gwybod? (5-7 oed)

Disgrifiad Eitem / Product Description

Llyfr i gyflwyno plant 5-7 mlwydd oed i ystod o ffeithiau diddorol er mwyn ysgogi eu chwilfrydedd ynghylch y byd o'u cwmpas yn ogystal â hyrwyddo eu hawydd i chwilota am bob math o wybodaeth.

Dewiswch bob teitl ar wahân o'r rhestr isod.

--

A book to introduce 5-7 year old children to a range of interesting facts in order to stimulate their curiosity about the world around them as well as promoting their desire to search for all sorts of information.

Choose each title individually from the list below.

 

Oedran:  5-7

Awdur: Non ap Emlyn

Cyhoeddwr:  Canolfan Peniarth

Dyddiad:  2018

£2.99
Nifer uchaf ar gael wedi'i gyrraedd. / Maximum quantity available reached.

Related products