Yn cynnwys:
• Gramadeg wedi'i raddio'n ofalus ac yn hawdd i gael mynd ato.
• Dyfeisiau gweledol i helpu dysgwyr deall testunau gramadegol.
• Amrywiaethau ieithyddol ac idiomau.
• Ymarferion sydd yn efelychu sefyllfaoedd o'r byd go iawn.

Hefyd ar gael:

  • Welsh Rules: Exercises. 
  • Cymraeg Da (Fersiwn Cymraeg o Welsh Rules)

--

A comprehensive and useful grammar of Welsh written in English and designed especially for learners.

Includes: 
• Carefully graded grammar, presented in an accessible and easy manner. 
• Visual devices to help learners grasp grammatical points. 
• Language variations and idioms. 
• Exercises that simulate real-life situations.

Also available:

  • Welsh Rules: Exercises
  • Cymraeg Da (Welsh language edition of Welsh Rules)

 

Lefel: Sylfaen ac ymlaen / Sylfaen and above
Awdur: Heini Gruffudd
Cyhoeddwr: Y Lolfa
Dyddiad: 2003 (Ail argraffiad 2020)