Croeso i ddyddiaduron gwaith cartref Twm Clwyd. Anhrefnus, llawn sgribliadau ac wedi’u gorlenwi â straeon. Addas ar gyfer bechgyn a gennod, mae’n siŵr o fod yn boblogaidd gyda nhw.

Dewiswch bob teitl ar wahân neu'r set gyfan o’r rhestr isod.

 --

Welcome to Twm Clwyd’s homework diaries. Messy, full of doodles and crammed with stories. Suitable for both boys and girls, it’s sure to have them in fits of laughter.

Please select each title individually or the complete set from the drop-down list below.

 

Oedran: 9 – 12

Awdur: L. Pichon

Cyhoeddwr: Rily

Dyddiad: 2013-2023