Cyfres o lyfrau yn seiledig ar bosau dyddiol Gareth Ffowc Roberts ar Drydar.

Cwestiynau llawn hwyl at ddant pawb ydynt, does dim rhaid bod yn fathemategydd i’w mwynhau na’u datrys!

Dewiswch bob llyfr ar wahân, neu’r gyfres lawn, o’r rhestr isod.

--

A series of books based on Gareth Ffowc Roberts’ daily puzzles on Twitter.

These are fun puzzles for all tastes; you do not need to be a mathematician to enjoy unravelling them!

Choose books individually or the complete set of 3 from the drop-down list below.

 

Awdur: Gareth Ffowc Roberts

Cyhoeddwr: Gomer

Dyddiad: 2013-16