

Archwilio'r Amgylchedd - Cyfres 2 (5-7 oed)

Disgrifiad Eitem / Product Description

Dewch i ddilyn anturiaethau Betsan a Roco wrth iddyn nhw archwilio'r dref. Dyma gyflwyno Cyfres 2, sef 8 o straeon a cherddi gwreiddiol i blant yn y Cyfnod Sylfaen. Eu nod yw cefnogi gwahanol feysydd dysgu a phrofiad gan ganolbwyntio ar archwilio a darganfod yn yr awyr agored.

 

Dewiswch bob teitl ar wahân o'r rhestr isod.

--


Follow the adventures of Betsan and Roco as they explore the town's environment. The first series includes 8 original stories and poems for children in the Foundation Phase. They aim to support different areas of learning and experience with a focus on outdoor exploration and discovery.

 

Choose each title individually from the list below.


Oedran:  5-7

Awduron:  Mererid Hopwodd a Tudur Dylan Jones

Cyhoeddwr:  Canolfan Peniarth  

Dyddiad:  2019

£3.99
Nifer uchaf ar gael wedi'i gyrraedd. / Maximum quantity available reached.

Related products