Blog Llyfrau Plant Ilid

RSS
Amser Stori i Bawb

Amser Stori i Bawb

Does dim gwadu bod pethau’n rhyfedd iawn ar hyn o bryd.  Mae cymaint o newidiadau mawr wedi gorfod digwydd dros nos ond un o’r pethau hyfryd sydd w...
  • Alex Mills
Adolygiadau Bach Pwt

Adolygiadau Bach Pwt

Adolygiadau bach pwt Gan mai oedolion sy’n ysgrifennu llyfrau plant*, eu golygu a’u cyhoeddi nhw, mae’n hawdd colli golwg ar beth mae PLANT yn medd...
  • Alex Mills
Un tro amser maith yn ôl...

Un tro amser maith yn ôl...

Nid dim ond llyfrau newydd sy’n mynd â fy mryd, rwy’n dwlu ar hen lyfrau hefyd, a dyna sydd dan sylw gyda fi’r mis hwn. 
  • Alex Mills
Llyfrau'r Flwyddyn Newydd.

Llyfrau'r Flwyddyn Newydd.

Croeso i fy mlog!  Ilid ydw i, merch Jo, perchennog Cant a Mil.  Rydw i wrth fy modd â llyfrau plant, yn enwedig rhai Cymraeg.  Ym mis Medi cwblhea...
  • Alex Mills