

Pecynnau Cardiau Nadolig Cymorth Cristnogol - Cymraeg

Disgrifiad Eitem / Product Description

Pecynau amrywiol o gardiau Nadolig Cymraeg wedi eu dylunio gan y Cymorth Cristnogol. Ym mhob pecyn mae 20 cerdyn o 4 cynllun gwahanol.

Mae 14% o bris prynu y cardiau yn cefnogi gwaith pedair mudiad elusennol, sef y Cymorth Cristnogol, Traidcraft, CAFOD a SCIAF. Mae dros £350,000 wedi ei gyfrannu dros y pedair blynedd diwethaf.

Dewisiwch y pecynnau o'r rhestr isod:

-- 

Packs of Welsh Language Christmas Cards designed by Christian Aid. There are 20 cards of 4 different designs in each pack.

14% of the purchase price of the cards supports the work of four charitable organisations, namely Christian Aid, Traidcraft, CAFOD and SCIAF. Over £350,000 has been raised over the last four years.
Choose your pack from the drop down list below: 
£4.75
Nifer uchaf ar gael wedi'i gyrraedd. / Maximum quantity available reached.

Related products