Cadw'n Saff - Safety First

RSS

Ebrill 27 April 2020

 

Mae tîm Cant a mil yn falch dros ben o allu agor ein gwefan unwaith eto gan wybod bod pob mesur diogelwch mewn lle.  Diogelwch ein staff a chi ein cwsmeriaid sy'n fwyaf pwysig wrth gwrs.

 

Archebion

Mae croeso i chi archebu oddi wrthon ni:

  • trwy'r wefan:  www.cantamil.com
  • trwy ebost jo@cantamil.com
  • trwy neges ar Drydar, Facebook neu Instagram

Post

Fe fyddwn yn postio archebion unwaith neu ddwywaith yr wythnos yn dibynnu ar brysurdeb y wefan.  Gallwch gysylltu â ni ynglyn â'ch archeb unrhyw bryd trwy ebostio:  jo@cantamil.com 

 

Casglu

Os dych chi'n byw yn agos aton ni gallen ni adael eich archeb o flaen ein tŷ ym Mhen-y-lan i chi ei gasglu.  Fydd dim tâl cludiant am hyn wrth gwrs.  

Os hoffech gymryd yr opsiwn hwn fe fydd angen i chi ebostio eich archeb yn hytrach na'i gosod trwy'r wefan.  

-----------------------------------------------------------

The Cant a mil team are delighted to be able to re-open our website again in complete safety.  Our staff's safety and the safety of our customers is the most important thing to us of course.  

 

Orders

We are delighted to accept orders:

  • through our website:  www.cantamil.com
  • by email:  jo@cantamil.com
  • via a message on Twitter, Facebook or Instagram.

Post

We will post orders out once or twice a week depending on how busy the website is.  You can contact us about your order at any time by emailing:  jo@cantamil.com

 

Collection

If you live close by we can leave your order in front of our house for you to collect.  The will be no shipping charge for these orders of course.  

If you would like to take advantage of this option you will need to email your order to us rather than using the website.  

 

Previous Post

  • Alex Mills