Amser Stori i Bawb

RSS
Amser Stori i Bawb

Does dim gwadu bod pethau’n rhyfedd iawn ar hyn o bryd.  Mae cymaint o newidiadau mawr wedi gorfod digwydd dros nos ond un o’r pethau hyfryd sydd wedi blaguro dros yr ychydig wythnosau diwethaf yw pa mor hawdd yw hi i gael gwrando ar a gwylio straeon Cymraeg ar y we. 

Rydw i ac aelodau eraill o dîm Cant a Mil wrthi yn recordio straeon ac yn rhannu un bob dydd ar ein tudalen Facebook*.  Rydw i wrth fy modd yn gwneud, ond ae’n rhaid i fi gyfadde’ bod darllen stori i gamera yn llawer anoddach na darllen i ‘stafell o blant mewn Cylch Meithrin!  Pan ro’n i’n gweithio mewn Cylch, darllen y stori ddyddiol oedd un o fy hoff bethau i’w gwneud.  Gallwch chi gael llawer o hwyl wrth ddod â’r Gryffalo yn fyw....gan, efallai, godi ychydig bach o ofn ar y plantos!   

Cyn i’r byd newid, roedd hi’n hawdd dod o hyd i bobl yn darllen straeon Saesneg ar y we, ond doedd dim llawer o rai Cymraeg.  Mae’n hyfryd bod cymaint o bobl yn rhannu straeon Cymraeg nawr, gyda gweisg, awduron, nifer cynyddol o ysgolion ac wrth gwrs siopau llyfrau wrthi.  Mae nifer o lyfrgelloedd wedi symud eu sesiynau Amser Stori i'r we erbyn hyn.  Oeddech chi’n gwybod hefyd fod Bardd Plant Cymru, Gruffudd Owen, yn gosod her farddonol, wythnosol hefyd?  (Mae Children’s Laureate Wales, Eloise Williams, yn gosod un Saesneg hefyd.) 

Ond nid dim ond y geiriau sy'n cael sylw, o na!  Mae darlunwyr, fel Huw Aaron, hefyd wrthi yn cyhoeddi fideos Criw Celf yn dysgu plant (bach a mawr 😉) i ddarlunio mewn pob math o arddulliau. 

Pan fydd y byd yn dechrau gwella, a phobl yn cael ymwneud â’i gilydd eto, rwy’n gobeithio y bydd straeon Cymraeg yn parhau i gael eu rhannu mor hawdd a chyhoeddus.  Efallai mai dim ond dros y we y bydd rhai plant yn cael clywed straeon Cymraeg y tu allan i’r ysgol, neu efallai bydd plant yn darganfod hoff stori newydd, heb sôn am y siaradwyr Cymraeg sy'n byw ar bedwar ban byd.  Ac efallai caiff awduron, storïwyr a darlunwyr y dyfodol eu hysbrydoli gan yr hyn maen nhw’n gweld a chlywed nawr, pwy a ŵyr?!

 

 

*Rydyn ni’n rhannu stori bob dydd ar ein tudalen Facebook, yn chwarae Charades llyfrau Cymraeg ar Twitter dyddiau Llun – Gwener, a Pictionary ar Instagram dyddiau Mercher a Gwener. 

Previous Post

  • Alex Mills