Adolygiadau Bach Pwt

RSS
Adolygiadau Bach Pwt

Adolygiadau bach pwt

Gan mai oedolion sy’n ysgrifennu llyfrau plant*, eu golygu a’u cyhoeddi nhw, mae’n hawdd colli golwg ar beth mae PLANT yn meddwl o’r llyfrau sydd ar gael iddyn nhw.  Dyna pam dwi’n credu bod adolygiadau gan blant yn  bwysig.  A chi’n gwybod beth, does dim angen i adolygiad fod yn hir i fod yn adolygiad effeithiol... less is more wedi’r cyfan 😉  

Yn y siop rydyn ni wedi bod yn casglu adolygiadau ar bost-it notes gan blant ac yn eu gosod nhw ar y silffoedd.  Dyma rai ohonyn nhw i chi.

Asiant A  - Anni Llŷn

 

Fi a Joe Allen - Manon Steffan Ross

 

Efa (Cyfres y Melanai) - Bethan Gwanas

 

Cyfrinach Ifan Hopcyn - Eiry Miles

 

Y Gwylliaid - Bethan Gwanas

 

Prism - Manon Steffan Ros

 

Comic Mellten 

 

Twm Clwyd - L Pichon

 

Dyddiadur Dripsyn - Jeff Kinney

 

 *Mae eithriadau sy’n profi pob rheol - yn ddiweddar cyhoeddodd Onwy Gower, yn ddeg oed, ei llyfr ardderchog Llyfr Adar Mawr y Plant.  

Llyfr Adar Mawr y Plant - Onwy Gower

 

Hefyd mae rhai awduron yn ysgrifennu llyfrau gyda phlant hefyd.  Mae’r rhain yn cynnwys Morgan Tomos gyda rhai o’i lyfrau Alun yr Arth, a chasgliadau barddoniaeth Bardd Plant Cymru. 

 

 

 

 

Previous Post Next Post

  • Alex Mills